Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Michał Rusinek

Zdjęcie portretowe dr hab. Michał Rusinek

Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. Specjalizuje się w teorii literatury, poetyce i retoryce. Autor wielu książek dla dzieci. Tłumacz z języka angielskiego (m.in. Milne’a, Barriego, Bonda, Snicketa, Donaldson, Schulza, Ungerera i Goreya). Pisuje -  do prasy i dla telewizji - popularyzatorskie felietony o języku i literaturze. 

Wybrana bibliografia:

 

Książki:

Między retoryką a retorycznością, wyd. Universitas, Kraków 2003. 

Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, wyd. Znak, Kraków 2005. Współautorstwo z Anetą Załazińską. 

Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, wyd. Czarna Owca, Warszawa 2010. Współautorstwo z Anetą Załazińską. 

Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, wyd. słowo/oraz terytoria, Gdańsk 2012.

Co ty mówisz? Magia słów czyli retoryka dla dzieci, wyd. Literatura, Łódź 2013. Współautorstwo z Anetą Załazińską. 

Pypcie na języku, wyd. Agora, Warszawa 2017.

 

Artykuły:

„Gaude, mater Polonia” – między hymnem nieszpornym a uroczystą pieśnią Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Universitas” 1992, nr 3.

O relacjach tekstualnych w Dii gentium M.K. Sarbiewskiego, „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s. 69-88

Czy retoryki można uczyć?, „Nowa Polszczyzna” 1998, nr 3. 

Historia dla zaawansowanych, „Dekada Literacka” 1998, nr 11. 

Retoryka współczesna – współczesność retoryki, (z Joanną Hobot), „Materiały Homiletyczne”, lipiec-sierpień 2000, s. 181-188 oraz „Język Polski” 2001, nr 1-2, s. 143-147.

Kilka uwag o biografii, muzyce i języku, „Teksty Drugie” 2000, nr 4, s. 96-101.

Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce, „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 168-189.

Od retoryki do retoryczności – i z powrotem, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001, s. 55-70.

Inne myślenie o retoryce. Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 290-294.

Nauka retoryki a retoryka nauki, w: Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, red. J.Z. Lichański, E. Lewandowska-Tarasiuk, wyd. APS, Warszawa 2003.

Wizualizowalność jako kategoria porządkująca figury retoryczne, w: Intersemiotyczność – literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 231-241.

Szymborska w Izraelu, „Odra” 2005, nr 1, s. 121-122.

Retoryka wobec teorii literatury, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo  –  wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. I, wyd. Universitas,  Kraków 2005, s. 79-86.

Teoria (literatury) i opór wobec retoryki, w: Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, red. M. Skwara, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006, s. 65-74.

Zabawa jest starsza od powagi, „Charaktery” 2006, nr 10 (117), s. 78-79.

Retoryka we współczesnej refleksji literaturoznawczej, w: Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 173-180.

Retoryka a psychologia, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 227-240. 

Retoryka poza dobrem i złem, czyli o pożytkach z badania retoryczności i moralności, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 71-77.

Niebezpieczne związki retoryki. Opis przypadku, w: Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, red. C. Zalewski, Universitas, Kraków 2010, s. 39-50.

Uświadamianie retoryki, w: Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 9-15.

„Dzięki Panu historii”. Dekonstrukcja jako lektura retoryczna, w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki. Podręcznik akademicki, red. J. Wasilewski, A. Nita, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011, s. 309-318.

Cóż po retoryce w teatrze?, „Dialog” 2014, nr 10 (695), s. 17-21.

My Literary Kraków, „New Eastern Europe” 2014, nr 5 (XIV), s. 180-188.

Alegoria (od)czytania. Na marginesie miniatury poetyckiej Mirona Białoszewskiego, w: Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 363-369.

Retoryczne uwikłania mitu na przykładzie Dii gentium M.K. Sarbiewskiego, „Forum Artis Rhetoricae” 2015, nr 4 (43), s. 120-131.

Szyba, witraż i zwierciadło (felieton), „Zwierciadło” 2015, nr 12 (2030), s. 34.

Mowa (bez) nienawiści, „Charaktery” 2016, nr 12, s. 88-91.

Głośnik. O Przemówieniu Juliana Kornhausera, w: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. A. Gleń, J. Kornhauser, wyd. WBPiCAK, Poznań 2016, s. 557-560.