Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

 

logo centrum przekładoznawstwa

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki UJ to jednostka powołana do prowadzenia badań na przekładem rozumianym jako zjawisko kulturowe o wielu wymiarach. Działalność badawcza Centrum opiera się na przekonaniu, że przekład to jedno z najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki, a studia nad nim mają znaczenie dla wielu obszarów współczesnego świata. Centrum stawia sobie za cel rozwój przekładoznawstwa w Polsce w oparciu o międzynarodową wymianę myśli i doświadczeń oraz przedsięwzięcia naukowe. Chcemy mieć udział w rozwoju dyscypliny i kształtowaniu nowych nurtów w przekładoznawstwie. Interesują nas nieoczywiste obszary badawcze i najnowsze metodologie, dzięki którym możliwe jest stawianie nowych pytań. W praktyce cele te realizowane są w Centrum przede wszystkim w ramach podejmowanych przez nas projektów badawczych.
 

Centrum Badań Przekładoznawczych prowadzi corocznie cykle wykładów mistrzowskich poświęconych różnym aspektom przekładoznawstwa. Wykłady i towarzyszące im dyskusje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Naszą flagową publikacją jest Przekładaniec. A Journal of Translation Studies, recenzowane czasopismo naukowe o ponad dwudziestoletniej tradycji, które publikuje artykuły prezentujące nowe badania nad różnymi formami przekładu pisemnego i ustnego, dokonywane z wielu perspektyw.

Pod auspicjami Centrum rozwija się także seria wydawnicza „Translatio”, w której ukazują się prace przekładoznawcze polskich uczonych, a także przekłady interesujących książek obcojęzycznych. 

Centrum jest organizatorem konferencji naukowych, także we współpracy z innymi instytucjami badawczymi. Dzięki działalności wydawniczej i organizacyjnej Centrum pełni rolę miejsca spotkań środowiska przekładoznawczego i inspiruje współpracę między badaczami z różnych ośrodków. 

W ramach Centrum funkcjonują także studia magisterskie Przekładoznawstwo literacko-kulturowe oraz doktoranckie warsztaty przekładowe, których rezultatem są publikacje książkowe. W Centrum powstają również prace doktorskie z zakresu przekładoznawstwa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron