Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przekładaniec

„Przekładaniec" to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia" obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury" to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec" ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

Więcej informacji na stronie czasopisma.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi numerami:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2015, Numer 30 - Brodski
więcej o

2015, Numer 31 - Przekład na scenie, Przekład na scenie
więcej o

2016, Numer 32
więcej o

2016, Numer 33 - (Post)kolonializm w przekładzie
więcej o

2017, Numer 34 - Słowo i obraz w przekładzie 1
więcej o

2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2
więcej o

więcej o

2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1
więcej o

2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2
więcej o

więcej o

2019, 38 - Przekład i pamięć 1
więcej o

2019, 39 - Przekład i pamięć 2
więcej o

więcej o

2020, 40 - Gatunki literackie w przekładzie
więcej o

więcej o