Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia magisterskie

o nas

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich prowadzony w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Nowatorska międzywydziałowa formuła przewiduje dużą komponentę praktycznych zajęć przekładowych, zapewnia kształcenie przekładoznawcze oraz polonistyczne pod okiem wybitnych specjalistów, dając równocześnie możliwość uczestnictwa w kursach języka i kultury na wybranej filologii obcej. 

Oferujemy zajęcia z zakresu przekładoznawstwa, współczesnej literatury polskiej i wybranej obcej, teorii i interpretacji dzieła literackiego, stylistyki praktycznej języka polskiego, a także szeroki wybór opcji. Studenci będą rozwijać swoje praktyczne umiejętności w trakcie warsztatów i projektów przekładowych pod kierunkiem uznanych tłumaczy literatury. Już w trakcie studiów mają też szansę rozpocząć współpracę z instytucjami kultury czy wydawnictwami. 
Program skierowany jest do absolwentów studiów humanistycznych co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza polonistycznych i neofilologicznych. Kandydaci muszą legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2+. 

Czekamy na osoby zainteresowane literaturą światową oraz praktyką i teorią tłumaczenia literackiego, na utalentowanych młodych tłumaczy i tłumaczki, na wszystkich pasjonatów literatury i języków, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce przekładu.