Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ

Absolwentka filologii romańskiej i filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 1997 pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Literaturoznawczyni (specjalność: historia literatury francuskiej XVIII wieku, współczesna proza latynoamerykańska) i przekładoznawczyni. Autorka dwóch książek o przekładzie (Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy, WUJ, Kraków 2009, Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki, WUJ, Kraków 2012), a także ponad czterdziestu artykułów i rozdziałów w monografiach zbiorowych. Tłumaczka dwudziestu powieści z języka hiszpańskiego (w tym E. Mendozy i  M. Vargasa Llosy) i dwóch list dialogowych do filmów P. Almodóvara. Członkini Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Między Oryginałem a Przekładem”.

 

Publikacje z zakresu przekładoznawstwa

 

Monografie

1. Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, 160 stron

2. Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 290 stron

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

Interpreters in Wars of the 21st Century: Iraq, Afghanistan and Darfur, w: Lucyna Harmon & Dorota Osuchowska (eds.), Translation and Power, Peter Lang, 2020, s. 97-104.

Spojrzenie z oddali: historia przekładu literackiego w Polsce z perspektywy projektu „Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane”, „Przekładaniec”, 37/2018, Historia przekładu literackiego 2, s. 125-142.

Traduire à deux. Quelques cas de figure, w : Traduire à plusieurs/Collaborative Translation, sous la direction d'Enrico Monti et Peter Schnyder, Editions Orizons Universités,  2018, s. 239-248.

Les aventures extraordinaires du fantastique étranger sur le marché éditorial polonais après 1945, « Między oryginałem a przekładem », rocznik XXIII, nr 2 (36), Science-fiction and fantasy in translation/Science-fiction et fantasy en traduction, pod red. M. Chrobak, 2017, s. 27-42.

O normę dla bibliografii przekładu, „Między oryginałem a przekładem”, rocznik XXII, nr 3 (33), Norma w przekładzie, pod red. A. Jastrzębskiej i M. Chrobak, 2016, s. 113-126.

O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka, „Między oryginałem a przekładem”, rocznik XXI, nr 4 (30), Dylematy stylizacji, pod red. A. Jastrzębskiej i M. Chrobak, 2015, s. 41-53.

Le marché des traductions littéraires en Pologne après 1989 – crépuscule des grands projets?, w : E. Skibińska, R. Solova, K. Gostkowska (dir.), Vingt cinq ans après… Traduire dans une Europe en reconfiguration, Orizons, Paris, 2015, s. 145-160.

La traduction littéraire en Pologne pendant l’occupation nazie (1939-1945), w : M. Laurent (réd.), Traduction et rupture, Collection Le Rocher de Calliope, Numilog, Paris, 2014, s. 209-222.

Motyw komunikacji międzyjęzykowej w dramacie odkrycia i podboju Ameryki, w: Prace Komisji Neofilologicznej PAU, tom XII 2014, s. 21-33.

Niezwykłe przygody Jamona Serrano w Krakowie, w: Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska (éds), Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013, s. 427-433.

Kronikarz Nowego i Starego Świata. Uwagi tłumacza, w: Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, M. Potok, J. Wachowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s. 203-212.

Uwagi w sprawie atrybucji osiemnastowiecznych polskich przekładów powiastek Woltera, „Wiek Oświecenia” 29, Warszawa 2013, s. 35-52.

Truchements de Normandie – essai de la reconstruction d’une figure, w: Figures(s) du traducteur, sous la rédaction d’E. Skibińska, „Romanica Wratislaviensia” LIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 131-142.

Bracia Malinche, czyli o tym, jak Fortuna sprzyja śmiałym tłumaczom. Szkice, w: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, pod red. M. Filipowicz-Rudek. M. Jędrusiak, A. Komorowskiej, Studia Iberystyczne 8, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 265-273.

Za sztabkę cyny. Archeologia przekładu ustnego, „Przekładaniec”, nr 21 (1/2009), Kraków, s. 63-77/For a Tin Ingot: The Archeology of Oral Intepretation, „Przekładaniec”, Special Issue, Kraków, s.87-101, translated by M. Buchta.

O dziesięciu bokserkach i opuszczaniu humoru, w: Między oryginałem a przekładem XIII, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 69-75.

De chef à chef. Le paraverbal dans les rencontres des européens et des amérindiens au XVIe siècle, „Synergies Pologne”, no 5, 2008, s. 103-108.

Pierwsi tłumacze Nowego Świata w źródłach, „Ameryka Łacińska”, 2003/3-4, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Lantynoamerykańskich, s. 13-26.

De la globalisation des couleurs des banquettes des voitures, ou des couleurs en traduction, w: Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół/Traces d’une présence. Mélanges offerts à Urszula Dąmbska-Prokop par ses collègues, élèves et amis, pod red. I. Piechnik i M. Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 263-269.

O anonasach, bananasach i innych kłopotach osiemnastowiecznych tłumaczy powieści egzotycznej, „Między oryginałem a przekładem” V, pod red. M. Filipowicz-Rudek, J. Koniecznej-Twardzikowej, U. Kropiwiec, 1999, s. 227-235.

Przekład nazw własnych 1. O antroponimach w dawnych przekładach polskich prozy francuskiej XVIII wieku, ”Onomastica”, 1997/XLII, s.215-237.

Przepis na tłumaczenie książki kucharskiej, w: On the Practice of Legal and Specialised Translation. Papers from the Third International Forum od Legal and Specialised Translation held in Cracow on 7th and 8th September, 1996, pod red. Z. Rybińskiej, Tepis, Warszawa 1997, s. 169-176.

O dosłownictwie i rozpuście w tłumaczeniu tytułów, „Między oryginałem a przekładem” III, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej, M. Filipowicz-Rudek, M. Stoch, 1997, s. 231-238.

Zabawy z humorem, czyli o tłumaczeniu komizmu, „Między oryginałem a przekładem” I, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i U. Kropiwiec, 1995, s. 193-198.

 

Współautorstwo opracowań zbiorowych

1. Encyklopedia literatury światowej, pod red. J. Maślanki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, rozdział „Literatura francuska”, s. 95-110, oraz hasła dotyczące 98 utworów francuskich od wieku XVI po wiek XX.

2.Historia literatury światowej. Tom V: Oświecenie, pod red. T. Skoczka, Wydawnictwo SMS, Warszawa 2005, rozdział „Literatura francuska”, s. 223-241.