Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium Badawcze Researching Translation History in Central and Eastern Europe - sprawozdanie

Seminarium Badawcze Researching Translation History in Central and Eastern Europe - sprawozdanie

16–17 maja 2024 na Wydziale Polonistyki UJ odbyło się międzynarodowe seminarium badawcze Researching Translation History in Central and Eastern Europe, zorganizowane przez Centrum Badań Przekładoznawczych oraz międzynarodową sieć badawczą History and Translation Network. Koncepcję wydarzenia, w którym wzięli udział badacze zajmujący się historią przekładu w naszym regionie, opracowali prof. Daniele Monticelli (Uniwersytet w Tallinie) i prof. Magda Heydel (Uniwersytet Jagielloński). W skład komitetu organizacyjnego weszły także dr Zofia Ziemann i Natalia Roguz.
Głównym tematem seminarium były badania nad historią przekładu literackiego w kontekście wschodnio- i środkowoeuropejskim. Spotkanie miało na celu umożliwienie wymiany doświadczeń przekładoznawcom z różnych ośrodków akademickich, stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemami metodologicznymi oraz podjęcie próby umieszczenia ich w szerokim kontekście historii przekładu. W seminarium wzięło udział 22 badaczy z uczelni zagranicznych i polskich. Wykład otwierający zatytułowany An Interdisciplinary Approach to Translation History wygłosił prof. Christopher Rundle z Uniwersytetu Bolońskiego. 
Trzon wydarzenia stanowiły dyskusje na temat prezentacji oraz wcześniej przygotowanych materiałów. Podczas dwóch intensywnych dni zajmowano się m.in. kwestią statusu przekładoznawcy jako historyka, zagadnieniami planowania i prowadzenia szerokich projektów z zakresu historii przekładu, a także badaniami nad praktykami przekładowymi w czasie drugiej wojny światowej i w systemach totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym tematem był sposób wykorzystania dokonań humanistyki cyfrowej w badaniach nad przekładem i biografiami tłumaczy. Przedstawiono odczyty dotyczące przekładów z i na języki takie jak: angielski, chorwacki, czeski, grecki, polski, rosyjski, rumuński, słowacki, słoweński, ukraiński, węgierski i włoski. 
Rezultatem zjazdu będzie współpraca nad rozwiązaniami informatycznymi pozwalającymi na tworzenie cyfrowych baz danych służących badaczom przekładu i jego historii, powstanie również wspólna baza materiałów.  
Seminarium zostało sfinansowane przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Inicjatywy Doskonałości Wydziału Polonistyki oraz projektu flagowego Digital Humanities Lab. 

 

fotografia grupy uczestników seminarium badawczego Researching Translation History in Central and Eastern Europe