Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Zofia Ziemann

Zdjęcie portretowe mgr Zofii Ziemann

Tłumaczka i badaczka przekładu, pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych na Wydziale Polonistyki UJ. Sekretarz redakcji „Przekładańca”, członkini redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. 

Absolwentka anglistyki i kulturoznawstwa (Uniwersytet Gdański) oraz przekładoznawstwa, podyplomowych studiów dla tłumaczy konferencyjnych i studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny UJ). Z Centrum Badań Przekładoznawczych współpracuje od początku jego istnienia. Naukowo zajmuje się historią przekładu literackiego, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji i badań nad tłumaczami.

Jako praktyk specjalizuje się w tłumaczeniu ustnym i przekładzie tekstów humanistycznonaukowych i krytycznych. Współpracuje instytucjami kultury, czasopismami i wydawnictwami naukowymi.

 

Wybrane publikacje naukowe:

2020. Polish Kafka? O pewnym stereotypie anglojęzycznej recepcji Schulza, „Schulz/Forum” 15, s. 26-43, [tekst dostępny na stronie].

2020. Kafka re-re-retranslated: the graphic novel Kafka in English, German and Polish, „The Translator”, special issue: Retranslation and Multimodality, [link]. 

2019. Extratextual Factors Shaping Preconceptions about Retranslation: Bruno Schulz in English, w: Perspectives on Retranslation: Ideology, Paratexts, Methods, pod red. Özlem Berk Albachten, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Routledge, s. 87-104.

2018. It’s a writer’s book. Anglojęzyczni pisarze czytają Schulza (na potęgę), „Schulz/Forum” 11, s. 153-166, [pdf].

2018. Translator Profile in the Discourse around Translation: Promotion and Reception of the English Translations of the Fiction of Bruno Schulz, „Hermes” 58, s. 139-155, [link].

2017. Dobry zły przekład. O angielskim Schulzu Celiny Wieniewskiej, „Schulz/Forum” 9, s. 37-55, [link].

2017. Translating Polish Jewishness: Bruno Schulz in English, „Translatologica” 1, s. 209-229, [pdf].

2017. The Good Bad Translator: Celina Wieniewska and Her Bruno Schulz, “Asymptote”, 20.09, [link]. 

2016. The Online Afterlife of a Polish Modernist Classic: John Curran Davis’s Fan Translation of the Fiction of Bruno Schulz, w: “CTIS Occasional Papers 7”, s. 103-188.

2015. „Wulgarna służąca” czy „niebieskooka akolitka domu”? Męskie i kobiece spojrzenie na Adelę w interpretacjach prozy Brunona Schulza, w: Punkt widzenia w języku, literaturze i przekładzie, red. E. Tabakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 93-101.

2015. Krytyka praktyka. Tomasza Swobody Powtórzenie i różnica, „Przekładaniec” 31, s. 297-307.

2014. The Inner and Outer Workings of Translation Reception: Coetzee on (Wieniewska’s) Schulz, w: Travelling Texts: Encounters of Literatures, red. B. Kucała and R. Kusek, Peter Lang, s. 79-91.

2014. The Power of Personal Pronouns: The Is and Yous in Sylvia Plath’s Early Journal (1950-1953), w: Face to Face, Page to Page PASE Papers in Literature, Language and Culture, red. D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski, Uniwersytet Warszawski, s. 95-106.

2013. Heretycki i występny eksperyment z materią Autentyku czy cenna oddolna inicjatywa popularyzatorska? Angielski przekład opowiadań Brunona Schulza online autorstwa Johna Currana Davisa, „Przekładaniec”, 27, s. 43-58.

2012. Sielankowy pejzaż z niewolnictwem w głębokim tle. O pewnym niedomówieniu w powieści Jane Austen Mansfield Park, które odbiło się szerokim postkolonialnym echem, w: Między nieobecnością a nadmiarem. O niedopowiedzeniu i nienasyceniu we współczesnej kulturze, red. M. Kraska, A. Gumowska, J. Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 115-122.

2011. The Geometry of History in Graham Swift’s Waterland: Linear Grand Narrative versus „Going Round in Circles” w: Into the Past, red. P. Schreiber, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 19-28.