Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ukryta kolekcja: Internetowa baza literatury tłumaczonej w Polsce od 1918 roku

Projekt „Ukryta Kolekcja” ma na celu stworzenie innowacyjnego narzędzia dla badaczy przekładu w Polsce – dostępnej on-line bazy metadanych publikacji książkowych będących tłumaczeniami na język polski od 1918 roku do dziś. 


Licząca niemal 260 tysięcy rekordów baza została pozyskana z katalogu BN dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki i zweryfikowana merytorycznie przez filologów z UJ oraz innych uczelni w Polsce. Użytkownicy znajdą w niej zarówno podstawowe dane bibliograficzne dotyczące ujętych książek, takie jak autor, tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania – jak i te specyficzne odnoszące się do przekładu: imię, nazwisko i płeć tłumacza, a także języki oryginału oraz źródła. Zgromadzone dane zostały także podzielone pod względem tego, czy dana pozycja to tekst literacki czy nieliteracki. Dzięki funkcjom krzyżowego przeszukiwania i filtrowania, jak również podstawowej wizualizacji wyników, interfejs "Ukrytej kolekcji” będzie oferował niespotykaną dotąd możliwość pozyskania i wstępnej analizy zarówno danych szczegółowych, dotyczących konkretnego autora, tłumacza czy tytułu, jak i dużej ilości danych na temat książek tłumaczonych na język polski na przestrzeni ostatniego stulecia, precyzyjnie wyselekcjonowanych pod względem dat czy miejsca wydania, wydawców, języków źródłowych czy pośrednich. Narzędzie pozwoli więc uzyskać nową perspektywę na panoramę literatury tłumaczonej w kulturze polskiej w wymiarze ilościowym, dotąd praktycznie nieobecnym w badaniach oraz w wymiarze jakościowym. Potencjał „Ukrytej kolekcji” wybiega daleko poza ramy badań stricte przekładoznawczych, czy literaturoznawczych, sięgając rozmaitych aspektów kultury, np. historii myśli, recepcji idei, pamięci czy społecznych obiegów wiedzy.
Projekt jest realizowany w Centrum Badań Przekładoznawczych w ramach projektu flagowego Digital Humanities Lab UJ we współpracy z Biblioteką Narodową.

 

 

Zespół:

 

Zdjęcie portretowe dr Agnieszki Podpory

dr Agnieszka Podpora (Centrum Badań Przekładoznawczych, Wydział Polonistyki UJ) – kierownictwo projektu

Literaturoznawczyni i tłumaczka, adiunktka w Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, gdzie pracuje w grancie NCN pt. “Stulecie przekładu” oraz współkieruje grantem The British Academy Leverhulme Small Research Grant: Translation in Holocaust Memorial Museums and Negotiation of Memories: A Study of the Auschwitz-Birkenau Museum (z Dorotą Gołuch, Cardiff University). Absolwentka polonistyki i hebraistyki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka m.in. rządu Izraela, Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations na Uniwesytecie w Tel Awiwie, Akademii Artes Liberales  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Zdjęcie portretowe dr hab. Magdy Heydeldr hab. Magda Heydel, (prof. UJ Centrum Badań Przekładoznawczych, Wydział Polonistyki UJ) – opieka merytoryczna

Pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, szefuje Centrum Badań Przekładoznawczych i redakcji pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Kieruje grantem NCN pt. “Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku”. Ostatnio opublikowała: Polish Translation Studies in Action (2019, wraz z Piotrem Bukowskim) i Retracing the History of Literary Translation in Poland. People-Poetics-Politics (2022, z Zofią Ziemann). Jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Fulbrighta. Tłumaczka literatury języka angielskiego; jej najnowsze przekłady to Pani Dalloway Virginii Woolf ora Mała czarna i perły Helen Weinzweig.

 

Zdjęcie portretowe dr Joanny Cielochdr Joanna Cieloch – koordynacja produkcji, wsparcie z zakresu informacji naukowej

Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka filozofii i filologii polskiej (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim). Doświadczenie biblioteczne zdobywała, pracując przez blisko 10 lat w Bibliotece Narodowej, gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem prac zespołów, wyszukiwaniem informacji oraz katalogowaniem dziedzinowym zbiorów. Obecnie pracuje jako specjalista ds. wsparcia w firmie Aleph Polska, dostarczającej oprogramowanie dla bibliotek i instytucji naukowych.

 

 

 

 

dr Maciej Sagata (Biblioteka Narodowa) – wykonanie interfejsu i nadzór techniczny

Literaturoznawca, absolwent hungarystyki i slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumacz literatury węgierskiej. Główny specjalista w Zakładzie Technologii Informatycznych Biblioteki Narodowej. Zajmuje się bibliotecznymi metadanymi w wymiarze praktycznym – waliduje i przetwarza gigabajty danych w różnych formatach i pracuje nad tym, jak najlepiej zaprezentować je użytkownikom.

 

Opracowanie merytoryczne treści bazy:

 

dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev, UJ

dr. hab. Barbara Bibik, prof. UMK

Kacper Cymbor, UJ

dr Karolina Dębska, UW

dr Małgorzata Dowlaszewicz, UWr

dr Piotr Gierowski, UJ

dr Aleksandra Hudymač, UJ

dr Tomasz Krupa, UJ

dr Paulina Kwaśniewska-Urban, UKEN

Daria Mikocka

Przemysław Pożar, UW

dr Kinga Rozwadowska, UJ

dr. hab. Sylwia Schab, prof. UA

dr Kinga Siewior, UJ

Joanna Sobesto, UJ

Katarzyna Szal

dr Zofia Ziemann, UJ

Emilia Zoła, UJ

Logo Biblioteki NarodowejLogo Digital Humanities Lab

logo Centrum badan  przekładoznawczych