Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja dla kandydatów na studia – znajomość języka obcego

W roku akademickim 2024/2025 studenci Przekładoznawstwa literacko-kulturowego mają do wyboru następujące ścieżki językowe: angielską, hiszpańską, francuską, niemiecką, portugalską, węgierską, włoską.
 

Wszyscy kandydaci na studia II stopnia na kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe muszą potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, przedstawiając jeden z wymienionych niżej dokumentów lub przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

 

Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego:

 

 1. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie filologii angielskiej;
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na dowolnym kierunku, z informacją o zaliczeniu lektoratu języka angielskiego na poziomie min.  B2 lub innego przedmiotu/przedmiotów, które w sposób jednoznaczny potwierdzają znajomość języka angielskiego (np. informacja o kombinacji językowej na dyplomie z lingwistyki stosowanej);
 3. Certyfikaty ECL B2 (FCE) lub wyższy (CAE, CPE);
 4. UNIcert I lub wyższy;
 5. TELC B2 lub wyższy;
 6. ALTE 3 lub wyższy;
 7. TOEFL B2 lub wyższy.
 8. Certyfikat wydany przez Jagiellońskie Centrum Językowe B2 lub wyższy.

 

Dodatkowo kandydaci, którzy jako wiodący język obcy wybierają język inny niż angielski (francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, węgierski lub włoski) muszą udokumentować znajomość wybranego języka na poziomie B2, przedstawiając jeden z wymienionych niżej dokumentów. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego:

 

 1. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie danej filologii;
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na dowolnym kierunku, z informacją o zaliczeniu lektoratu danego języka obcego na poziomie min. B2 lub innego przedmiotu/przedmiotów, które w sposób jednoznaczny potwierdzają znajomość języka obcego (np. informacja o kombinacji językowej na dyplomie z lingwistyki stosowanej);
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego:

 

wszystkie języki

Certyfikaty ECL B2 lub wyższy, UNIcert I lub wyższy, TELC B2 lub wyższy ALTE 3 lub wyższy

francuski

TCF B2 lub wyższy, DELF B2 lub wyższy

hiszpański

DELE B2 (Intermedio) lub wyższy

niemiecki

Goethe-Zertifikat B2 (ZDfB) lub wyższy, ÖSD ZB2 lub wyższy

TestDaF TDN 3 lub wyższy, WiDaF 496-735 lub wyższy

portugalski

DIPLE, CELPE-Bras Intermediário Superior lub wyższy

włoski

CELI 3 lub wyższy, CILS due lub wyższy, PLIDA B2 lub wyższy

 

Kandydaci mogą dołączyć jeden z w/w dokumentów na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub obowiązkowo okazać w sekretariacie, dokonując wpisu na studia.

 

W przypadku posiadania niewymienionego powyżej dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (np. wydanego za granicą dokumentu równoważnego świadectwu dojrzałości) kandydaci proszeni są o kontakt z kierowniczką kierunku, żeby upewnić się, czy dokument zostanie uznany przy rekrutacji: zofia.ziemann@uj.edu.pl