Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przekład w Muzeum Auschwitz

W ostatnich dniach stycznia 2023 zakończyła się realizacja projektu pt. Understanding the Role of Translation in the Auschwitz-Birkenau Museum: Engaging Museum Employees and Translation Students kierowanego przez dr Agnieszkę Podporę (CBP UJ) oraz dr Dorotę Gołuch (Cardiff University) finansowanego ze środków Research Wales Innovation Fund poprzez grant Innovation for All  na Uniwersytecie w Cardiff.

W ramach projektu, który odbył się dzięki współpracy Uniwersytetów Jagiellońskiego i Cardiff oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, badaczki zrobiły wywiady z pracownikami Muzeum na temat obecności i roli przekładu w narracji muzealnej oraz codziennym funkcjonowaniu instytucji. W semestrze zimowym 2022/2023 prowadziły także praktyczny warsztat tłumaczenia relacji ze zbiorów Muzeum skierowany do studentów przekładoznawstwa obydwu uczelni.

 Od sierpnia do grudnia 2022 grupa studentek z Uniwersytetu w Cardiff i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod przewodnictwem autorek projektu, oraz przy wsparciu merytorycznym dr Sharon Deane-Cox (Uniwersytet Strathclyde), pracowała nad przekładem złożonego przez byłą więźniarkę obozu Auschwitz-Birkenau, panią Leę Shinar, świadectwa z języka polskiego na angielski. Cotygodniowe dyskusje wokół tłumaczenia, a także organizowane dla osób uczestniczących w warsztatach spotkania z ekspertami, przebiegały w formie zdalnej.

Podsumowaniem projektu była odbywająca się w dniach 7-12 stycznia wizyta studyjna w Oświęcimiu i Krakowie. Podczas pobytu w Oświęcimiu uczestniczki zwiedziły Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zespół projektowy miał też okazję lepiej się poznać po kilku miesiącach intensywnej zdalnej współpracy.  Na spotkaniu z pracownikami i przewodnikami Muzeum dr Podpora i dr Gołuch przedstawiły i poddały pod ciekawą dyskusję wstępne wnioski z wywiadów, zaś uczestniczki zaprezentowały podsumowanie warsztatów. Wyjazd zakończył się w Krakowie, spacerem śladami rodziny Lei Shinar, który dla uczestniczek projektu przygotowała licencjonowana przewodniczka po Krakowie, pani Janina Naskalska-Babik @Krakuska Krakow City Guide.

Rezultatem projektu jest tłumaczenie relacji pani Lei Shinar, które zostało przekazane do zbiorów archiwum Muzeum i będzie udostępniane zagranicznym badaczom oraz osobom zainteresowanym. Ponadto na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz wizyt terenowych powstanie anglojęzyczny artykuł naukowy na temat roli, jaką odgrywa przekład w przestrzeni i narracji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 

 

 

Zdjęcie: Uczestniczki projektu na spacerze po Krakowie śladami Lei Shinar.

Górny rząd od lewej: Katarzyna Lesińska (UJ), Hanna Renke (UJ), Janina Naskalska-Babik, Sharon Deane-Cox (University of Strathclyde), Sophie DeNofrio (Cardiff University). Dolny rząd od lewej: Dorota Gołuch (Cardiff), Agnieszka Podpora (UJ), Bronwen Cruddas (Cardiff), Agnieszka Tomza (UJ), Ella Meyer (Cardiff)